Ingatlanjog:

 • lakóparkok beruházóinak teljes körű jogi képviselete és teljes körű jogi munka (telek-adásvétel, építési engedélyezés, telekalakítási eljárások, Társasházi Alapító Okirat és SZMSZ készítése, az egyes vevőkkel adásvételi szerződések kötése, banki projekthitel-szerződések és vevőfinanszírozási szerződések véleményezése, földhivatali és illetékhivatali-adóhivatali eljárás, külföldi vevőkkel való szerződéskötés és közigazgatási eljárások, többnyelvű szerződések és megállapodások készítése, generálkivitelezői és alvállalkozói szerződések, jogviták során peres és nemperes eljárásokban való jogi képviselet)

Referenciák: 

 1. Lakópark (Budapest XI. kerület, 334 lakás)
 2. Lakópark (Dunaharaszti, 80 lakás)
 3. Lakópark (Budapest VIII. kerület, 271 lakás)
 4. Lakópark (Budapest XI. kerület, 249 lakás)
 5. Lakópark (Budapest, XIII. kerület, 144 lakás)
 • bevásárlóközpontok, plázák, irodaházak, üzleti parkok vonatkozásában a beruházók teljes körű jogi képviselete és teljes körű jogi munka az építkezés, majd a bérbeadások során (telek-adásvétel, építési engedélyezés, telekalakítási eljárások, önkormányzatokkal való tárgyalások, az egyes bérlőkkel bérleti szerződések kötése, banki projekthitel-szerződések véleményezése, földhivatali és illetékhivatali-adóhivatali eljárás, közigazgatási eljárások, többnyelvű szerződések és megállapodások készítése, generálkivitelezői és alvállalkozói szerződések, jogviták során peres és nemperes eljárásokban való jogi képviselet, végrehajtások előkészítése)

Referenciák:

 1. Bevásárlóközpont (Soltvadkert)
 2. Üzleti Park (Budapest XI. kerület)
 3. Irodaházak (Budapest II. kerület)
 • ingatlanirodák jogi képviselete, adásvételi szerződések kötése

Referenciák: 

 1. Ingatlaniroda (Budapest III. kerület, Óbuda)
 2. Franchise Ingatlanirodák (Budapest XIV. kerület, Zugló)
 3. Kereskedelmi bankokkal való együttműködés (5 jelentős kereskedelmi bank): hitelfelvevők adásvételi szerződéseinek megkötése, belső banki szerződések
 • ingatlanok bérbeadásával, üzemeltetésével kapcsolatos jogi feladatok (bérleti szerződések, felmondások, tartozásbehajtás)

Referenciák: 

 1. Budapest III. kerületi óriás-beruházás
 2. Budapest XIII. kerületi Irodaház
 • Társasházak, alapítása, működő társasházak jogi képviselete

Referenciák: 

 1. Budapest XIV. kerületi Társasház
 2. Budapest VIII. kerületi Társasház
 3. Budapest II. kerületi Társasház
 4. Budapest XII. kerületi Társasház
 5. Dunakeszi Társasház
 6. Gyömrő Társasház

Polgári peres és nemperes eljárások:

 • magyar és külföldi gazdasági társaságok és magánszemélyek jogi képviselete polgári peres és nemperes eljárások során, helyi/kerületi, megyei/Fővárosi, valamint Ítélőtábla és Legfelsőbb Bíróság szintjén is
 • főbb peres szakterületek: kártérítési perek, munkaügyi perek (főleg a munkáltató képviseletének ellátása), adásvételi és vállalkozási szerződésekből eredő jogviták, bérleti szerződésekből eredő jogviták, építőipari-tervezői-kivitelezői kérdésekből eredő jogviták, szerzői jogi perek, személyiségi jogi perek, sajtó-helyreigazítási eljárások, bontóperek, gyermekelhelyezés és elhelyezés-megváltoztatása iránti perek, hagyatéki vitákból eredő perek, fizetési meghagyások, végrehajtási eljárások indítása, felszámolási eljárások során hitelező és adósi képviselet, árufuvarozással és nemzetközi szállítmányozással kapcsolatos perek, biztosítási jogviták és perek, garanciális és szavatossági jogviták

Büntetőeljárások:

 • Büntetőeljárás esetén kizárólag magánvádas eljárások (rágalmazás, becsületsértés, magántitok megsértése) során a magánvádló / pótmagánvádló, illetve egyéb esetekben a sértettek (csalás, magán- és közokirat-hamisítás) jogi képviselete, vádlottak védői képviselete gazdasági bűncselekmények esetében

Választottbírósági eljárások:

 • gazdasági társaságok és magánszemélyek jogi képviselete választottbírósági eljárás során a Budapesti Értéktőzsde és Árutőzsde Állandó Választottbírósága és a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság előtt
 • főbb szakterületek: portfoliókezelés és tőkepiaci kapcsolatok során keletkező szerződésekkel, megállapodásokkal kapcsolatos jogviták

Gazdasági társaságok és társadalmi szervezetek joga:

 • gazdasági társaságok (bt., kft., nyrt., zrt.) alapítása
 • cégeljárás és elektronikus cégeljárás (alapítási és változásbejegyzési eljárások)
 • átalakulások (beolvadás, szétválás)
 • üzletrész átruházások, tőkeemelések
 • felszámolási eljárások indítása, végelszámolások
 • köz- és magánalapítványok, egyesületek alapítása

Egyéb – nem ingatlannal kapcsolatos – szerződések készítése:

 • banki, hitelintézeti keretbiztosítéki és jelzálogszerződések
 • tervezői, mérnöki szerződések
 • biztonsági őrzési, üzemeltetési, karbantartási, közös képviselői szerződések
 • házassági vagyonjogi szerződések
 • öröklési szerződések, végrendeletek, tartási és életjáradéki szerződések
 • munkaszerződések, felbontások, rendes és rendkívüli felmondások
 • bérleti szerződések, felbontások, rendes és rendkívüli felmondások
 • kiadói szerződések
 • konzorciumi, együttműködési szerződések
 • reklámszerződések, védjeggyel kapcsolatos megállapodások
 • üzletrész átruházási és ajándékozási szerződések
 • ingatlanközvetítői és egyéb megbízási szerződések
 • generálkivitelezői, alvállalkozói szerződések, engedményezések
 • orvosi praxis adásvételi szerződések
 • versenyjogi, fogyasztóvédelmi eljárások

Médiajog:

 • sajtó-helyreigazítási kérelmek benyújtási, sajtó-helyreigazítási perek,
 • műsor- és filmkészítő produkciós irodák általános jogi képviselete
 • kereskedelmi rádiók reklám célú játékainak jogi kérdéseiben való részvétel